ಗೆಝೆಟೆಡ್ ಬಡ್ತಿ ಆದೇಶಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿತರಣಾ ದಿನಾಂಕ ಒ.ಒ.ನಂ. ಕಚೇರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ (ಪಿಡಿಎಫ್ ಪುಟಗಳು) ವಿಭಾಗ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೆಸರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿದಂತೆ
1 01/09/2020 OO No.P.34/09/GAZ/2020 View Attachment General Administration N Arathi Kariappa PS - I/Gaz Sr. PPS
2 11/03/2020 O.O.No.P.12 View Attachment ENGINEERING Shri S.Amaragundappa Dy.CE/CN/DVG CE/RSW
3 09/03/2020 O.O.No.P.11 View Attachment ENGINEERING Shri Atul Kumar Kankane, Shri T.P.R.Narayana Rao, Shri P.R.S.Raman CE/South/CN/BNC, CE/North/CN/BNC, CE/East/CN/BNC NFHAG
4 08/01/2020 O.O.No.P.02 View Attachment ELECRTICAL Shri GURNAM SINGH XEE/CN/UBL Dy.CEE/RE/Co-ord/HQ
5 04/10/2019 O.O.No.P.63 View Attachment ENGINEERING Shri S.Amaragundappa,Shri N.Somashekara Dy.CE/PP/CN/UBL,Dy.CE/CN/DVG Dy.CE/CN/DVG,Dy.CE/PP/CN/UBL
6 22/07/2019 O.O.No.P.51 View Attachment ENGINEERING Shri R,K,SINGH, Shri RAVI KALBANDE Dy.CE/CN/BNC, Dy.CE/East/CN/BNC CE/CN/West/BNC, SAG in S.C.Rly.
7 02/07/2019 O.O.No.P.48 View Attachment ENGINEERING Shri H Shivakumar AXEN/CN/BNC XEN/CN/BRI/BNC
8 10/06/2019 O.O.No.P.44 View Attachment STORES Shri R.SOUNDARARAJAN NF-SAG/IRSS/SR CMM/CN/BNC
9 23/05/2019 O.O.No.P.35 View Attachment S&T Shri SHAIK ASHRAFF HUSSAIN Dy.CSTE/CN/D&D/BNC Placed in SELECTION GRADE
10 25/04/2019 O.O.No.P24 View Attachment ENGINEERING Shri Nauhavat Singh, Shri Ashok M Kiragi Ex.SSE/Works/UBL,Ex.SSE/P.Way/BJP AXEN/CN/MYS,AXEN/CN/BGM
11 11/04/2019 O.O.No.P.21 View Attachment S&T Smt.RATI JOHRI, XSTE/CN/BNC XSTE/CN/BNC REGULARISED IN SS
12 01/04/2019 P.17/04/GAZ/2019 View Attachment Civil Engineering Shri Sunny Romana XEN/CN/MYS Dy.CE/CN/Survey/BNC
13 11/03/2019 O.O.No.P.12 View Attachment ENGINEERING Shri P.VENUGOPALU AXEN/CN/JRU XEN/CN/RANNIBENNUR
14 18/02/2019 O.O.No.P.10 View Attachment ELECTRICAL Shri C.T.ANTO AXEE/CN/BNC XEE/CN/TRD/BNC
15 05/02/2019 O.O.No.P.06 View Attachment ELECTRICAL Shr Aman Katyal XEE/CN/BNC Dy.CEE/CN/TRD/BNC
16 30/08/2018 O.O.No.P.23 View Attachment S&T Smt.RATI JOHRI, ASTE/CN/BNC ASTE/CN/BNC XSTE/CN/BNC
17 21/08/2018 O.O.No.P.21 View Attachment ENGINEERING Shri A.PADMANABHAN, XEN/CN/BNC XEN/CN/BNC Dy.CE/CN/SURVEY/BNC
18 10/07/2018 O.O.No.P.14 View Attachment ELECTRICAL SHRI R.N.MEENA Dy.CEE/CN/BNC CESE/SWR
19 04/04/2018 View Attachment ENGINEERING B MUNIKRISHNA AXEN XEN
20 19/02/2018 View Attachment S & T M KRISHNA KUMAR SSE/SIG/P/MYS ASTE/ADSTE
21 03/01/2018 View Attachment ELECTRICAL GURNAM SINGH AXEE XEE